Aanvullende pensioenen: fiscale actualia 2022-2023-2024

Paul Van Eesbeeck


Sinds de publicatie van het boek over de 80%-grens in maart 2022, traden heel wat nieuwigheden op. Dit gebeurde nu eens via wetgevend ingrijpen, dan weer onder de vorm van circulaires van de belastingadministratie, of nog, vanuit de rechtspraak. Ook ter gelegenheid van belastingcontroles werden soms nieuwe denkpatronen en inzichten ontwikkeld, al dan niet aangestuurd door de centrale belastingadministratie. In 2022 rapporteerde de financiële pers trouwens dat de controle van de 80%-grens op de short list van de prioritaire controledomeinen van de belastingadministratie prijkt. De praktijk leert overigens dat de controles te velde van de 80%-grens sinds enkele jaren ook effectief worden aangescherpt.

De tijd leek dan ook rijp om al die verdere ontwikkelingen in een nieuw werkstuk te bundelen, dat autonoom kan gelezen worden, maar dat ook de perfecte aanvulling vormt ter actualisering van het basiswerk ‘aanvullende pensioenen, de 80%-grens’ dat in 2022 verscheen.


Korte inhoud (125 blz.)

 • De 80%-grens in kort bestek
 • Verwacht pensioenkapitaal en onderschatte impact van de nieuwe transparantiewet op de 80%-grensberekening
 • Gaat de 20%-vuistregel ter forfaitaire raming van de winstdeling op de schop?
 • De nieuwe ramingsmethode van het wettelijk zelfstandigenpensioen anno 2022 en 2023 + de bijhorende 'doorschuifregeling van premie-excedenten' naar 2023 en zelfs latere jaren
 • Verrekening van aanvullende pensioenen uit het verleden in de 80%-grens in het licht van diverse prejudiciële vragen
 • Administratieve ommezwaai in de 80%-grensberekening bij split-pay-situaties
 • Mijmeringen over de achterhaalde omzettingscoëfficiënten van rente in kapitaal bij de berekening van de 80%-grens
 • Dubbele sanctie in afwezigheid van 'regelmatige en maandelijkse bezoldiging'?
 • Nieuwe ontwikkelingen inzake erfbelasting op tweedepijlerpensioenen bij het overlijden van de echtgenoot van de aangeslotene

Over de auteur

 • Licentiaat in de rechten – RUG
 • Licentiaat in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek – RUG
 • Postgraduaat verzekeringsmanagement – EHSAL

Paul Van Eesbeeck startte zijn loopbaan in 1988 bij verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche (inmiddels Vivium), waar hij als directie-attaché de functie van fiscaal-juridisch adviseur voor de ‘levenzuil’ waarnam. In 1998 vervoegde hij de groep Vereycken & Vereycken. Hij is vandaag, als juridisch adviseur, vennoot van het kantoor Vereycken & Vereycken Legal.

Paul Van Eesbeeck verzorgde reeds talrijke publicaties en tussenkomsten op seminaries en congressen, is hoofdredacteur van de nieuwsbrief Life & Benefits (Wolters Kluwer) en is medewerker van de fiscale nieuwsbrief 'Fiscoloog' (Roularta). Paul Van Eesbeeck is tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Werknemers en docent in de leergang pensioenrecht aan de KULeuven.