BUSINESS MODEL

Median is in januari 2002 opgericht in Brussel door vennoten met bijzondere knowhow en expertise in beleggingsverzekeringen en dakfondsen (fondsen van fondsen), binnen het kader van de Europese vrije dienstverlening. Median biedt internationale financiële instellingen, in eerste instantie levensverzekeraars, gespecialiseerde diensten aan van marktonderzoek, marketing, productontwikkeling en communicatie.

Median ontwerpt samen met institutionele partners en opdrachtgevers oplossingen voor het beheren van roerend patrimonium middels beleggingsverzekeringen. Met het accent op spreiding van beleggingen in activaklassen, regio's en sectoren. Met diversificatie in beleggingsthema's en beleggingsstijlen. Met aandacht voor risicobescherming, financiële innovatie en wetenschappelijke beleggingsmethodes. Met het doel rendement te realiseren boven de risicovrije rente, met minstens behoud van koopkracht.

Median creëert in vermelde context eveneens modellen van risicoprofielen, gefundeerd op het eigen gamma levensverzekeringen tak 23. Ze kunnen de verzekeringmakelaars van nut zijn bij het aftoetsen van de verlangens en behoeften van hun cliënten, evenals van de passendheid (appropriateness) of geschiktheid (suitability) van de aangeboden spaar- of beleggingsverzekeringen.

Median fungeert in de praktijk als draaischijf en aanspreekpunt voor erkende verzekeringstussenpersonen, die in alle onafhankelijkheid optreden, financieel en administratief. Median zal vooreerst bemiddelen in het tot stand komen van de zakenrelatie tussen de verzekeringsmakelaar en de internationale levensverzekeraar. Met een doeltreffend dienstenplatform verzorgt Median nadien de doorlopende opleiding in productkennis en marktomgeving, naast de permanente ondersteuning in marketing en verzekeringsadministratie.

Median richt zich enkel tot professionals, erkende financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen. Median richt zich niet tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving. Median verstrekt geen verzekeringsbemiddelingsdiensten aan verzekeringnemers en formuleert evenmin gepersonaliseerde aanbevelingen aan niet-professionele cliënten.