FINANCIAL SERVICES FOR PROFESSIONALS

Dienstenplatform. Marketingcoördinator. Katalysator. Termen die gebald de activiteiten van Median weergeven. Draaischijf, aanspreekpunt voor gereglementeerde financiële instellingen en verzekeringsmakelaars. Productinitiator voor levensverzekeringsmaatschappijen tak 23. Research over fondspromotoren en vermogensbeheerders. Permanente ondersteuning van de verzekeringstussenpersoon. Een even adequate omschrijving. Ten dienste van de verzekeringsmakelaar. In overeenstemming met de desiderata van de levensverzekeraar of productontwikkelaar voor de marketingorganisatie. Dat is de doelstelling.

Median is een nichespeler met als specialiteit beleggingsverzekeringen tak 23. Het aanbod bestaat uit hoogwaardige financiële producten, gehuld in de rechtszekere mantel van de levensverzekering. Behoud van kapitaal, duurzaam rendement, risicobeheersing, spreiding van kosten, fiscale efficiëntie behoren tot de belangrijkste criteria bij het zoeken naar multifunctionele oplossingen in patrimoniumbeheer. Median streeft ernaar ze via een selectief productengamma aan te reiken. Kwaliteit primeert op kwantiteit.

Onafhankelijkheid. Median ambieert geen controle over de verzekeringsmakelaar. Efficiënte coördinatie is belangrijker. Accuraatheid, beschikbaarheid, resultaat. Median is autonoom, de verzekeringstussenpersoon evenzeer. Onafhankelijkheid als basis voor een vruchtbare samenwerking.

Commercieel belang. Het spreekt voor zich dat Median een rechtstreeks commercieel belang heeft bij de promotie bij erkende verzekeringstussenpersonen van de tak 23 beleggingsverzekeringen, aangeboden door de levensverzekeraars met wie Median samenwerkt, waarbij zij een beroep doen op de productontwikkelaars en verzekeringsfondsbeheerders door Median aangebracht. Median verstrekt evenwel geen verzekeringsbemiddelingsdiensten aan verzekeringnemers en formuleert evenmin gepersonaliseerde aanbevelingen aan niet-professionele cliënten in de zin van de relevante regelgeving.

Opleidingsverstrekker. Median is geaccrediteerd als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries onder het accreditatienummer 500014 A. De geregelde bijscholing is een wettelijke verplichting voor de makelaars, agenten, subagenten en de verantwoordelijken voor de distributie, bepaald door de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, artikel 270 § 7 en de Mededeling FSMA_2015_09 dd. 25/08/2015.