Aanvullende pensioenen: de 80%-grens

Paul Van Eesbeeck


De 80%-grens legt het maximaal pensioenkapitaal vast waarvoor een onderneming aanvullende pensioenbijdragen in de tweede pijler voor haar bedrijfsleiders en werknemers fiscaal kan inbrengen.

De 80%-grens werd medio de jaren 80 ingevoerd en vertaalt zich in een wiskundige formule. Wiskundige formules worden vaak geassocieerd met exacte wetenschap, maar in de context van de 80%-grens is helaas niets minder waar. De 80%-grens is in de jaren 80 ‘blijven steken’ en werd eigenlijk nooit aangepast aan diverse ontwikkelingen die zich de voorbije 30 jaar hebben voorgedaan in de tweede pensioenpijler. De 80%-grens wordt op het terrein dan ook op uiteenlopende wijze toegepast. In een lijvig rapport uit 2020 heeft het Rekenhof trouwens gewezen op de grote complexiteit en de gebrekkige controleerbaarheid van de 80%-grens. Komt daarbij dat een aantal nochtans ingeburgerde rekenmethodes in verband met de 80%-grens sinds kort door de belastingadministratie in vraag worden gesteld.

Deze gids wil, op basis van de wetteksten waar het kan en op basis van de geest van de 80%-grens en het gezond verstand waar het niet anders kan, concrete en werkbare rekenmethodes van de 80%-grens aanreiken of minstens een lans breken rond punten waar de wet en de richtlijnen van de belastingadministratie hiaten of incoherenties vertonen. Hierbij wordt de werking van de 80%-grens doorheen gans het boek geïllustreerd aan de hand van concrete cijfervoorbeelden.

De jarenlange praktijkervaring van de auteur staat borg voor de kwaliteit van deze wegwijzer, die een stevige fiscaal-juridische onderbouw wil koppelen aan praktische bruikbaarheid. Een must-have die in de bibliotheek van geen enkele levensverzekerings- of pensioenprofessional, accountant of belastingconsulent mag ontbreken.


Korte inhoud (300 blz.)

 • DE PENSIOENVEHIKELS VAN DE TWEEDE PIJLER IN KORT BESTEK
  • Collectieve pensioenplannen
  • IPT-verzekering
  • VAPZ
  • POZ
  • VAPW
  • Uitkeringsregels tweedepijlerpensioenen
 • DE 80%-GRENS VOOR ZELFSTANDIGE BEDRIJFSLEIDERS
  • Algemene werking van de 80%-grens
  • Rekenparameters van de 80%-grens
  • Backservicefinanciering
  • Specifieke aandachtspunten voor onderhandse pensioenbeloften
  • Sanctieregeling bij overschrijding van de 80%-grens
  • Andere aftrekvoorwaarden
 • DE 80%-GRENS IN HET POZ-STELSEL VOOR ZELFSTANDIGEN ZONDER VENNOOTSCHAP
 • DE 80%-GRENS VOOR WERKNEMERS
  • Enkele markante verschillen met de 80%-grens voor bedrijfsleiders
  • Rekenparameters van de 80%-grens
  • Sanctieregeling bij overschrijding van de 80%-grens
  • Andere aftrekvoorwaarden
 • DE ‘MASSARD-COËFFICIËNTEN’
 • DE 100%-GRENS INZAKE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSDEKKING

Over de auteur

 • Licentiaat in de rechten – RUG
 • Licentiaat in de fiscaliteit en het boekhoudkundig onderzoek – RUG
 • Postgraduaat verzekeringsmanagement – EHSAL

Paul Van Eesbeeck startte zijn loopbaan in 1988 bij verzekeringsmaatschappij De Vaderlandsche (inmiddels Vivium), waar hij als directie-attaché de functie van fiscaal-juridisch adviseur voor de ‘levenzuil’ waarnam. In 1998 vervoegde hij de groep Vereycken & Vereycken. Hij is vandaag, als juridisch adviseur, vennoot van het kantoor Vereycken & Vereycken Legal.

Paul Van Eesbeeck verzorgde reeds talrijke publicaties en tussenkomsten op seminaries en congressen, is hoofdredacteur van de nieuwsbrief Life & Benefits (Wolters Kluwer) en is medewerker van de fiscale nieuwsbrief 'Fiscoloog' (Roularta). Paul Van Eesbeeck is tevens ondervoorzitter van de Commissie voor Aanvullende Pensioenen voor Werknemers en docent in de leergang pensioenrecht aan de KULeuven.