MEDIAN TEAM

De initiatiefnemers van Median NV hebben elk meer dan 27 jaar ervaring in de financiële wereld. Ze hebben Median opgericht op 24 januari 2002 met als specialisatie het ontwerp en de marketing van levensverzekeringen gekoppeld aan financiële instrumenten (beleggingsfondsen, gestructureerde producten). De vennootschap bestaat inmiddels meer dan 16 jaar en blijft haar bedrijfswaarden trouw: flexibiliteit, inventiviteit, anticipatievermogen, transparantie, loyaliteit, integriteit.

Median richt zich als kennis- en dienstenplatform enkel tot professionals, erkende financiële instellingen en verzekeringstussenpersonen. Median richt zich niet tot de natuurlijke persoon of rechtspersoon die afnemer is van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving. Median verstrekt geen verzekeringsbemiddelingsdiensten aan verzekeringnemers en formuleert evenmin gepersonaliseerde aanbevelingen aan niet-professionele cliënten.

Het maatschappelijk kapitaal van Median bedraagt 562.000 EUR (16/06/2011).

Median heeft een dochtervennootschap, de NV Medomus, opgericht op 11 oktober 2007. Medomus heeft als opdracht de organisatie van events, conferenties (lente/herfst), seminaries en causerieën. Daarnaast is de vennootschap eigenaar en beheerder van de kantoren waarin Median is gevestigd.

Marc Peeters fungeert als niet-uitvoerend voorzitter van Median NV. Hij vormt samen met Johan Tembuyser en Marc Verstraeten de raad van bestuur van de vennootschap. In 1989 lag hij mee aan de basis van de ontwikkeling van tak 23 beleggingsverzekeringen in Luxemburg. Via Financial Research and Development NV (FRD) behoort hij tot de pioniers van de creatie van dakfondsen gekoppeld aan levensverzekeringen (introductie in België in 1998). Johan (sinds 1982) en Marc (sinds 1984) kunnen beiden bogen op een ruime ervaring in het bank- en verzekeringswezen, met de nadruk op beleggingen en kredietverlening. Marc Peeters is tevens voorzitter van de NV Medomus en van de vzw FinPlan Vereniging voor Financiële Planning, lid van de Belgische Vereniging van Financiële Analisten (BVFA), van GUBERNA het Instituut voor Bestuurders, van ETION Forum voor geëngageerd ondernemen en van BZB, de Beroepsvereniging van Zelfstandige financiële Bemiddelaars.

Marc Verstraeten (verantwoordelijke van de distributie) en Johan Tembuyser zijn aangesteld tot gedelegeerd bestuurders van Median, belast met de relaties met de verzekeringsmakelaars en de instandhouding van het netwerk, de implementatie van de commerciële strategie, het tot stand komen van nieuwe relaties en het performanter maken van het dienstenplatform.

Binnen Median staan Reina Gysen, Kristin Frans en Sofie Hemeleers in voor de dagelijkse contacten met de partnermaatschappijen en de verzekeringsmakelaars. Reina is aangesteld tot operations officer, ze staat in voor het operationeel toezicht, de partnerrelaties, het directiesecretariaat en de kantoororganisatie. Kristin oefent de functie uit van office manager, ze behartigt de administratie, de boekhouding, de budget- en cashflowcontrole en de relatie met de NV Medomus als event coördinator. Sofie is als marketing executive verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie & support (waaronder productdocumentatie, brochures en website).